Nieuwsbrief RHC Zuidoost Utrecht 1 van 2018

17 februari 2018

Cursus Oudschrift

Vanaf half maart tot half mei 2018 wordt door het RHC Zuidoost Utrecht weer een cursus oud schrift of paleografie gegeven. Dit keer overdag op tien achtereenvolgende dinsdagmiddagen.
Onderzoekers lopen vaak vast omdat stukken uit vroegere tijd niet zo makkelijk te lezen zijn. De letters zijn anders dan de huidige (computer)letters, zodat de teksten soms meer op hiërogliefen dan op Nederlands lijken. Maar ook het taalgebruik is heel anders dan tegenwoordig. Dit maakt dat veel mensen afhaken en daardoor interessante gegevens over bijvoorbeeld hun voorouders missen. In deze cursus komen in tien sessies van twee uur de beginselen van het lezen van het oude schrift aan de orde. Naast het technische lezen wordt ook de achtergrond van enkele soorten tekst belicht. Waarom staat er wat er staat en waarom is het eigenlijk opgeschreven? Door hier wat meer van te weten, is de tekst vaak beter te bevatten.
Door onderzoekers veel gebruikte bronnen als de doop-, trouw- en begraafboeken komen bij het lezen aan bod maar ook andere veel voorkomende akten, zoals testamenten en overdrachten van onroerend goed.
Van de cursisten wordt verwacht dat ze, naast het bijwonen van de lessen, thuis huiswerk maken. In de cursus wordt een basis gelegd, maar de enige manier waarop je echt goed leert lezen, is om het heel veel te doen. In de tien cursusdagen leer je op een ontspannen manier hoe je een nieuwe tekst het beste kunt aanpakken en gaat begrijpen.
De eerste les is op dinsdag 13 maart.
Tijdstip: van 15.00 tot 17.00 uur.
Plaats: de studiezaal van het RHC Zuidoost Utrecht in het Huis van de Gemeente, Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duurstede.
Kosten: 100 euro inclusief materiaal en koffie en thee.
Aanmelden kan tot 7 maart a.s. bij de cursusleider Els Elenbaas via de e-mail: eelenbaas@rhczuidoostutrecht.nl


Uitslag vrijwilligersenquête

Van onze 32 vrijwilligers heeft 66% een door het RHC Zuidoost Utrecht gemaakte enquête ingevuld. Dat gebeurde deels tijdens de eindejaarsborrel. De antwoorden op de vragen worden gebruikt voor de notitie over het vrijwilligersbeleid waar momenteel aan gewerkt wordt. We geven hier vast een aantal conclusies.
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is precies 70 jaar. Van hen werkt evenveel thuis als op de studiezaal. Daarover is 95% tevreden.
Bij de vraag naar het belang dat zij hechten aan hun vrijwilligerswerk, geeft 15% aan dat het hen een sociaal netwerk verschaft. Een even groot percentage verhoogt hiermee zijn/haar eigenwaarde. 35% vindt het fijn om ergens bij te horen, 80% ervaart het werk als leuk en 85% waardeert de contacten met medewerkers en andere vrijwilligers. Het zich nuttig maken, is voor 60% van de vrijwilligers een belangrijke motivatie. Sommigen geven aan dat het structuur aan hun leven geeft of de kans verhoogt op het krijgen van een betaalde baan.
Onze vrijwilligers zijn qua werkzaamheden als volgt in te delen:
- 60% transcribeert en/of maakt indexen van belangrijke archiefbronnen. Zij zorgen voor de alsmaar groeiende hoeveelheid Nadere Toegangen;
- 20% helpt bij het maken van Toegangen;
- 35% ordent en beschrijft afbeeldingen voor de beeldbank.
- Een van de vrijwilligers is voornamelijk bezig met de materiële verzorging van de collectie. Een andere vult de bibliotheekcatalogus aan. Weer anderen helpen bij de Vriendenstichting of ondersteunen de cultuurhistorische activiteiten van het RHC.
Voor driekwart van de respondenten bepaalt het RHC welke klussen gedaan worden. De overige vrijwilligers bepalen zelf wat zij doen. Nagenoeg iedereen vindt dat de aard van het werk aansluit bij zijn interesse en talenten. Driekwart van hen hoopt dan ook nog jaren door te gaan. De overige vrijwilligers plaatsen bij deze vraag een kanttekening gezien hun hoge leeftijd.

Alle vrijwilligers zijn tevreden over de waardering van hun werk door het RHC. Ze voelen zich welkom en gewaardeerd en zijn blij met de ondersteuning en begeleiding. Er wordt, volgens hen, ook wat gedaan met hun suggesties. Zowel kerstpakket als eindejaarsborrel vallen in goede aarde. Ruim 95% ervaart de begeleiding door het RHC dan ook als goed of voldoende. De voorzieningen en faciliteiten zoals computers, werkruimte, stilte om te kunnen werken e.d. worden door 83% van de vrijwilligers als voldoende beschouwd. Hier valt dus nog wel te verbeteren.
Driekwart geeft aan graag deel te nemen aan door het RHC georganiseerde bijeenkomsten, workshops en cursussen.
80% van de respondenten heeft geen bezwaar tegen het aangaan van een formele vrijwilligersovereenkomst met het RHC. Dat betekent wel dat 20% hier wel bezwaar tegen heeft. Een van hen meldde: "Ik ben daar redelijk "allergisch" voor. Het leuke van vrijwilligerswerk is juist dat je geen bureaucratische verplichtingen hebt."
Tot slot kregen we de volgende twee tips:
- Maak een overzicht welke klussen jaarlijks door vrijwilligers zijn gedaan;
- Maak een prioriteitenlijst van klussen waarop kan worden ingeschreven.


Feestelijke presentatie Digitale Bronnen

Op woensdag 14 februari heeft het RHC zijn nieuwe Collectie Digitale Bronnen (toegang 61) gepresenteerd in het oude stadhuis te Wijk bij Duurstede. Aanleiding hiertoe was een bijzondere schenking van dr. M.S.F. Kemp. In de archiefwereld is Kemp geen onbekende. Hij heeft inmiddels zo'n 60 jaar ervaring met het verwerken van oude bronnen. Kern van zijn onderzoek was het Kromme-Rijngebied vóór 1600. Al zijn aantekeningen verwerkte hij op systeemkaartjes, die hij per plaats en per periode ordende. Dit resulteerde in tienduizenden kaartjes, die door hem sinds 1990 zijn overgetikt in Word-documenten en daarmee dus digitaal beschikbaar zijn gekomen. Samen goed voor ruim 6000 A4-tjes boordevol regesten van oude akten en registers.
Niet alleen de Kemp-bestanden maar ook regesten van dr. A.A.B. van Bemmel, zegelbeschrijvingen van Rhenense charters door dr. A.J. de Jong, transcripties van H.J. Postema en bewerkingen van de tiendverpachtingen van het kapittel van St. Pieter te Utrecht door D. van Wageningen zijn opgenomen in de collectie.
Voor een zaal met ruim 40 belangstellenden, waaronder vele vrienden, vrijwilligers, onderzoekers en collega's, vertelden projectleider archieven Herman Postema en onderzoeker Kees van Schaik uitgebreid over het over het nut en het belang van de Kemp-bestanden voor de kennis van het Kromme-Rijngebied in de middeleeuwen. Guus Swillens bood als voorzitter van de Vriendenstichting van het RHC vervolgens een workshop aan waarin minder ervaren onderzoekers leren hoe ze deze collectie digitale bronnen het beste kunnen gebruiken. Meer over deze workshop kunt u lezen in onze volgende nieuwsbrief. Het laatste woord op de geanimeerde bijeenkomst was uiteraard voor Marcel Kemp zelf.


Uitslag Kwaliteitsmonitor Dienstverlening

Het RHC deed het afgelopen jaar voor het eerst mee aan de landelijke, tweejaarlijkse Kwaliteitsmonitor Dienstverlening onder archiefdiensten. 46 respondenten vulden de vragenlijst in over het bezoek aan het archief, de website en de contacten. Met een rapportcijfer van 8 scoorde het RHC Zuidoost Utrecht net boven het gemiddelde van alle 34 deelnemende instellingen in 2017. Een mooi resultaat. Klik hier voor de volledige uitslag van de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening.


Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik dan op afmelden nieuwsbrief
© 2012 - 2018 RHC Zuidoost Utrecht