HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Zoeken in archieven en (nadere) toegangen


Zoekterm:
Plaats:
Periode: --

Welke informatie kunt u hier opvragen?

Het archievenoverzicht (zie daar) laat zien welke archieven en collecties het RHC Zuidoost Utrecht in huis heeft. Ook staat daar vermeld of er toegangen en nadere toegangen beschikbaar zijn. Deze zijn via een eenvoudige klik in pdf-vorm direct te bekijken.
Deze pagina geeft u de mogelijkheid om in één keer al deze pdf-bestanden te doorzoeken op stukjes tekst. Het is mogelijk om op hele woorden te zoeken maar ook op delen daarvan. Als u bijvoorbeeld een Kornelis van Schaik zoekt zult u met de zoekterm "Scha" allerlei namen zoals van Schaick en van Schaijk terugvinden, maar ook bijv. schapen en schaduw. Daarom verdient het aanbeveling om de zoektermen iets groter te maken, zoals "ornelis van Scha". Het gebruik van wildcards is niet mogelijk omdat de gehele tekst doorzocht wordt.
Om bij veel voorkomende namen de lijst iets te beperken is ook de mogelijkheid om de plaats als aparte zoekterm in te voeren.
Het is de bedoeling om deze zoekfunctie in de toekomst uit te breiden met een zoekperiode en eventueel met meerdere zoektermen. Dit is een eerste aanzet.
Na het openen van de pdf is dat document via de toetscombinatie Ctrl en F te doorzoeken.

Tip: Bent u op zoek naar genealogische informatie? Zoekt u dan ook eens bij ‘Zoeken in bibliotheek’. De bibliotheek bevat namelijk een schat aan genealogische informatie, doordat zij een groot aantal monografieën en tijdschriften van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde in bruikleen heeft.