HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Zoekpagina in archieven en inventarissen


Uw zoekacties: Bouwvergunningen Cothen
x022 Collectie Losse Aanwinsten
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

022 Collectie Losse Aanwinsten
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Iedere archiefdienst heeft ze, archiefstukken die eigenlijk nergens bijhoren. Ze worden doorgaans ondergebracht in een verzameling of collectie losse aanwinsten. Dergelijke collecties bevatten meestal zeer gevarieerd en interessant materiaal. Ze zijn in de loop van de tijd gevormd door stukken die door particulieren of door andere archiefdiensten zijn geschonken. Daarnaast worden in de regel ook ‘stukken aangetroffen in het depot’ en stukken van onbekende herkomst opgenomen.
De Collectie Losse Aanwinsten van het RAZU is in februari 2011 gevormd en wel in belangrijke mate uit dan al bestaande collecties te weten de:
- Collectie Handschriften Amerongen, 1930-1940;
- Collectie Handschriften Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn, 1800-1997;
- Collectie Handschriften Houten, 1674-1934;
- Collectie Handschriften Wijk bij Duurstede, 1378-2009.
- Deze laatste collectie is veruit het omvangrijkst. De aanvang daarvan ligt in het eind van de negentiende-begin twintigste eeuw toen binnen de toenmalige gemeente Wijk bij Duurstede een aantal losse stukken (merendeels gedrukte publicaties) bij elkaar werden gebracht in deelcollecties (met name van burgemeester M.A. Meijjes) en in de bibliotheek. De collectie bevat soms alleen fotokopieën van stukken. Daarvan zijn de originelen door de archiefcalamiteit (eind 2002) niet meer bewaard gebleven.
De inventaris bestaat uit vijf afdelingen:
1. Algemeen historische publicaties;
2. Publicaties van de Staten van Utrecht;
3. Publicaties van de stad Utrecht;
4. Wijk bij Duurstede;
5. Andere plaatsen, waterschappen/waterwegen, afzonderlijke verzamelingen
Voor zover niet van meer algemene aard zijn de stukken in de nieuw gevormde collectie per plaats of gemeente uit het werkgebied van het RAZU samengebracht. In een aantal gevallen is daarbij een nadere onderverdeling aangebracht. De stukken zijn in de inventaris chronologisch opgenomen. Waar van toepassing zijn ze door middel van een nadere toelichting verder ontsloten. Bij het merendeel van de Wijkse-charters is een regestnummer vermeld. Dat nummer verwijst naar de uitgave van de voormalige archivaris R.J. Butterman (1989), Regesten van charters van de gemeente Wijk bij Duurstede 1300-1806.
Het RAZU beheert een aantal verzamelingen documentatie. Per plaats c.q. (voormalige) gemeente is zo'n verzameling gevormd. Daarnaast is er een verzameling documentatie algemeen die het gehele werkgebied van het RAZU of delen ervan, bijvoorbeeld het Langbroekerweteringgebied, bestrijkt.
Gelet op de verwantschap tussen de Collectie Losse Aanwinsten en de documentaties wordt geadviseerd tevens de betreffende documentatie te bezien.
De Collectie Losse Aanwinsten is dynamisch van aard. Nieuwe losse aanwinsten worden in beginsel jaarlijks aan de inventaris toe- en tussengevoegd, en krijgen dan een nummer volgend op het laatst toegekende nummer. De collectie had op het moment van vorming in februari 2011 een omvang van drie strekkende meter, telde toen 313 inventarisnummers (waarvan 40 charters). In mei 2012 zijn toe- en tussengevoegd de nummers 314-350, in juni 2013 de nummers 351-385, in februari 2014 de nummers 386-389, in juni 2014 de nummers 390-485, in november 2015 de nummers 486-640, in mei 2016 de nummers 641-709, in januari 2017 de nummers 710-1012, in december 2017 de nummers 1013-1133, in november 2019 de nummers 1134-1285 en in februari 2020 de nummers 1286-1324. Overigens komt het voor dat al bestaande nummers nadien zijn (en worden) aangevuld. De omvang bedraagt nu circa 20 strekkende meter.
Eventuele beperkingen op de openbaarheid zijn bij het betreffende stuk zelf aangegeven (aangeduid met een asterisk bij het inv. nr: xyz*).
Gebruikte afkortingen:
- NCC = Nederlandse Centrale Catalogus;
- Van de Water = J. van de Water (1729), 'Groot Placcaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, der edele mogende heeren Staten ‘s Lands van Utrecht; mitsgaders van de ed. groot achtb. heeren borgemeester en vroedschap der Stad Utrecht; tot het jaar 1728 ingesloten'. 3 Dln. Utrecht: Jacob van Poolsum.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1378-2019
Plaatsnaam:
Amerongen, Bunnik, Cothen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Hagestein, Langbroek, Leersum, Maarn, Rhenen, Vianen, Wijk bij Duurstede
Omvang:
20,50
Openbaarheid:
Beperkt
Soort archief:
Overige collecties
Herkomst:
Bijzondere collectie
Auteur:
A.A.B. van Bemmel
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
RHC Zuidoost Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 022 Collectie Losse Aanwinsten 1378-2019
VERKORT:
NL-WbdRHCZOU. 022
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS