HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Piet den Hertog schrijft in het Jaarboek voor het Land van Brederode 2013 een interessant artikel over de Julianastraat. Die lag net buiten de stad Vianen en dat had duidelijke invloed op de bebouwing. Niet alleen lag hier in de middeleeuwen het kasteel De Bol, maar ook waren er gasthuizen en herbergen langs de weg gebouwd. Hier stopte de trekschuit naar Holland. Een mooie plek voor een buitenplaats, moet de Viaanse burgemeester Jacob Cambier gedacht hebben. Hij bouwde er Buitenlust. Cambier was de vader van een aantal beroemde Viaanse helden. Zoon Jan Jacob was een handig politicus, die zowel in de patriottentijd aan het einde van de achttiende eeuw als onder Koning Willem I carrière maakte. Zijn broer Nicolaas was een van de kundigste marineofficieren, hoewel tijdens zijn afwezigheid van boord een muiterij uitbrak... Zijn broer Pieter was als adelborst aan boord van het schip Delft, waar hij tijdens een zeeslag in 1797 van 'onverschrokken moed' blijkgaf. Samen met de hele bemanning verdween arme Pieter tijdens het gevecht onder de golven.


Een portret van Jan Jacob Cambier