HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
RHC Zuidoost Utrecht uitgebreid met Vianen [Persbericht 24-04-2014]


Op 23 april vergaderden de bestuurders van de vijf gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Wijk bij Duurstede voor het eerst in Vianen. In het monumentale stadhuis aan de Voorstraat ontving burgemeester Wim Groeneweg zijn collega’s voor een vergadering waarop de nieuwe gemeenschappelijke regeling van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht is getekend.

Gemeenschappelijke Regeling

In dit document staat wat het doel is van het samenwerkingsverband en welkerechten en plichten de deelnemende gemeenten hebben. Vanwege de toetreding van Vianen, moest de regeling uit 2010 worden gewijzigd. Het RHC Zuidoost Utrecht voert de wettelijke taken uit voor de archieven van de gemeenten en is een historisch informatiecentrum voor de streek. Iedereen die iets wil weten over zijn familie, het huis of de straat waar hij woont of de geschiedenis van zijn dorp of stad, kan er gratis terecht. Het RHC is gevestigd in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede aan de Karel de Grotestraat 30.

Gevolgen Uitbreiding

Door de uitbreiding van het samenwerkingsverband met Vianen ontstaat een financieel draagkrachtiger en kwalitatief sterkere organisatie die voor een aaneengesloten gebied met een rijke cultuurhistorie waar zo’n 170.000 mensen wonen de historisch informatie beheert en beschikbaar stelt. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat ook de digitale archieven van de toekomst veiliggesteld worden.

Verhuizing Viaanse archieven


Op 25 en 26 maart zijn de Viaanse archieven verhuisd. Het ging om bijna 500 strekkende meter (4.000 archiefdozen) die uit het gemeentehuis van Vianen en Het Utrechts Archief naar Wijk bij Duurstede zijn gebracht. In totaal zo’n 58 verschillende archieven en collecties: 19 overheidsarchieven, 36 particuliere archieven en drie collecties met afbeeldingen, boeken en kranten uit de periode 1515 tot 2001.

Collecties en websites

In de archiefbewaarplaats - die in 2011 is gebouwd - bevond zich al zo’n 3,5 kilometer aan historisch materiaal uit en over het zuidoosten van de provincie Utrecht. Naast overheidsarchieven zijn er ook veel particuliere archieven van kerken, scholen, bedrijven, verenigingen, families en personen. Verder zijn er collecties: bibliotheek, documentatie, krantencollecties en vooral kaarten, foto’s en prenten.

Een actueel overzicht staat op de website www.rhczuidoostutrecht.nl. Hierop vindt men allerlei soorten informatie en kan zelfs een kijkje worden genomen in kranten en afbeeldingen. Voor de genealogische basisinformatie is er de site www.genealogiezuidoostutrecht.org.

Studiezaal

Natuurlijk kan men ook langskomen om zelf onderzoek te doen. Vanaf 1 april 2014 is de studiezaal op maandag en dinsdag alléén nog geopend voor bezoekers die de (werk)dag tevoren een afspraak hebben gemaakt en stukken hebben gereserveerd via de website. Vanaf woensdag tot en met zaterdag kan men gewoon zonder afspraak en reservering van stukken terecht. De openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

De foto's zijn genomen in de burgerzaal van het Stadhuis van Vianen door Suzanne de Keijzer. Afgebeeld zijn van links naar rechts:

Foto 1. Irmgard Broos (provinciaal archiefinspecteur), Wim Groeneweg (burgemeester Vianen), Ria van der Eerden (directeur-archivaris RHC), Tjapko Poppens (burgmeeester Wijk bij Duurstede), Wouter de Jong (burgemeester Houten), Frits Naafs (burgemeester Utrechtse Heuvelrug) en Joost van Oostrum (burgemeester Rhenen).

Foto 2. Wouter de Jong (burgemeester Houten), Wim Groeneweg (burgemeester Vianen), Joost van Oostrum (burgemeester Rhenen), Frits Naafs (burgemeester Utrechtse Heuvelrug) en Tjapko Poppens (burgmeester Wijk bij Duurstede).