HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
VerhuizingVianense archieven

De gemeente Vianen heeft zich metingang van 1 januari 2014 als zesde gemeente aangesloten bij het RHCZuidoost Utrecht. Op 25 maart worden de archieven uit het Stadhuis inVianen naar Wijk bij Duurstede verhuisd. Een dag later zijn dearchieven uit Het Utrechts Archief aan de beurt.

Onderzoekers kunnen de archieveneen dag na de verhuizing al op de studiezaal raadplegen. Om welkearchieven en collecties het gaat, ziet u hieronder. Meer informatieover de genummerde archieven vindt u op deze website bij hetonderdeel Zoeken,onder Archieven.

Overzichtvan de Vianense archieven

Archief-

nummer

Archiefnaam

Periode

Omvang in m1

63

Notarieel archief

1625-1895

27,5

70, 71, 288

Notarieel archief

1896-1925

7,5

64

Oud-rechterlijk archief (dorpsgerechten)

1515-1811

6

65

DTB

1598-1812 (29)

2

410

Stadsgerecht Vianen

1538-1811

13,3

411

Registers van eigendomsovergang Vianen

1813-1819

0,16

412

Weeskamer Everdingen

1738-1809

0,08

413

Bestuur Stad en Land van Vianen

1534-1810

7,6

414

Gemeentebestuur Vianen

1810-1930

38 + *deel 17 m BS en Bevolking

415

Gemeentebestuur Vianen (exclusief BS en bevolking)

1930-1985

60*

416

Dorpsbestuur Everdingen

1628-1811

1

417

Gemeentebestuur Everdingen

1812-1939

15

418

Gemeentebestuur Everdingen (exclusief BS en bevolking)

1940-1985

13

419

Dorpsbestuur Hagestein

1600-1811

0,25

420

Gemeentebestuur Hagestein (exclusief bouwvergunningen inv.nrs 974-1208)

1812-1939

13,5*

421

Gemeentebestuur Hagestein

1940-1985

12

422

Burgerlijk armbestuur Vianen en opvolgers

1919-1964

0,9

423

Waterleidingbedrijf Vianen

1909-1975

6

424

Vleeskeuringsbedrijf voor de gemeenten Vianen, Hagestein, Everdingen, Hei- en Boeicop en Lexmond

1922-1940

0,33

425

Commissie tot wering van Schoolverzuim te Everdingen

1900-1965

0,12

426

Winterhulp Nederland, buurtschap Vianen

1940-1944

0,36

427

Groene Kruis, afdeling Hagestein

1912-1989

0,34

428

Vereeniging Weerbaarheid te Vianen

1900-1913

0,12

429

Stichting demonstratietuin Vianen

1929-1936

0,15

430

Speeltuinvereniging Vianen

1954-1968

0,15

431

Watersnoodcommissie Vianen

1876

0,05

432

Leesgezelschap Audi et Alteram Partem v/h 1854 te Vianen

1854-1963

0,45

433

Tentoonstellingscomité van de tuindersvereniging Vianen en Omstreken

1935-1937

0,12

434

De Ambachtstekenschool te Vianen

1916-1967

0,10

435

Steuncomité te Vianen

1914-1919

0,12

436

Vereniging Weldadigheid te Vianen

1880-1951

0,10

437

Comité voor aanvullende steun aan werklozen (“Comité voor B-steun”) in Vianen

1932-1943

0,10

438

Stichting Vrijstad Vianen

1972-1989

0,12

439

Christelijke Oranjevereniging Vianen

1933-1940

0,05

440

Familie Van Hamel te Vianen

1710-1996

0,36

441

Passage v/h Ned. Chr. Vrouwenbond, afdeling Vianen

1936-2001

0,36

442

Stichting herstel grafmonument Jan Blanken

1987-1989

0,10

443

Familiearchief De Vor te Vianen

1785-1914

0,27

444

Commissie ter bereiding en uitdeling van soep te Vianen

1855-1904

0,15

445

Land en tuinbouwvereeniging Vianen en Omstreken

1908-1914 (1932)

0,25

446

Woningbouwvereniging Volksbelang te Vianen

(N.B. 6-11-2013 retour Vianen i.v.m. een aanvulling, behalve inv.nr 5-6)

1929-1948

0,15

447

Stichting stadsevenementen Vianen

1974-1980

0,10

448

Stichting jeugd en jongerenwerk Vianen

1984-1992

0,21

449

Stichting Vrijetijdsplan v/h de Vereniging Vrijetijdsplan Vianen v/h de Vereniging Volksuniversiteit Vianen

1978-1990

0,45

450

Prot. Chr. Kleuterschool De Kleuterhof te Everdingen

1954-1985

0,12

451

Werkgroep Bijzondere Onderwijsvormen Vianen

1980-1982

0,10

452

Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs te Vianen

1892-1996

2,60

453

Vereniging Openbaar Onderwijs Vianen en Hagestein

1913-2000

0,14

454

Industrieschap Hagestein-Vianen

1967-1985

2,12

455

Gemeentebestuur Vianen

1986-1995

24

456

Waalse gemeente

1730-1823

0,32


Overige bestanden en collecties:
Vier Viaanse kerkarchieven


21,2 + 25 m?


Kadastrale leggers Vianen


5,4


Persoons- en woningkaarten


26,5


Kranten


16


Nog tussen te voegen stukken vóór 1986


16


38 verhuisdozen + 6 m1 met particuliere archieven


25


Bibliotheek


17


Topografisch Historische Atlas (inclusief 11 m1 foto’s en dia’s)


25


Blijven voorlopig in Vianen:
Burgerlijke stand. Registers van geboorten jonger dan 100 jaar, huwelijksregisters jonger dan 75 jaar en overlijdensregisters jonger dan 50 jaar.
Bouw- en milieuvergunningen

1903-2010

135


Gemeentebestuur Vianen

1996-2005

24


Gemeentebestuur Vianen

2006-2011

12