HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Particuliere collectie kaarten van Rhenen en omgeving wordt openbaar


Op donderdag 27 juni vond in het oude stadhuis van Wijk bij Duurstede de feestelijke overdracht plaats van de waardevolle collectie kaarten en boeken van dr H.P. Deys. Eind 2012 schonk deze bekende Rhenense verzamelaar, onderzoeker en publicist ruim 600 kaarten en boeken aan de Vriendenstichting van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Deze steunstichting gaf de collectie vervolgens in langdurige bruikleen aan het RHC. Dit is een openbare archiefdienst, gevestigd in Wijk bij Duurstede, waarbij thans vijf gemeenten zijn aangesloten: Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Wijk bij Duurstede. Vanaf 1 januari 2014 zal ook de gemeente Vianen haar historische archieven en collecties bij het RHC Zuidoost Utrecht onderbrengen.

De collectie-Deys is in de afgelopen maanden al verhuisd naar de nieuwe archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede, maar moet in de komende jaren nog wel goed worden geordend en beschreven. De kaarten zelf zullen worden gedigitaliseerd en op de website van het RHC beschikbaar worden gesteld aan alle belangstellenden. In de tussentijd kunnen de kaarten en boeken al wel worden geraadpleegd op de studiezaal.

Wat voor kaarten zijn het?


Henk Deys vertelde dat hij zon dertig jaar geleden begon met het kopen van kaarten van Rhenen en omgeving. Vanwege de ligging van Rhenen, waren daar ook veel rivierkaarten bij. Het zwaartepunt kwam te liggen op kaarten uit de 19de en 20ste eeuw met een hoge informatiewaarde en grote nauwkeurigheid. De oudste kaarten uit de collectie zijn overigens al uit de 16de eeuw. Er zijn ook veel kaarten en boeken van andere gebieden dan het zuidoosten van de provincie Utrecht.

Omdat Henk Deys vorig jaar 80 is geworden, zocht hij een goede bestemming voor zijn omvangrijke verzameling, bij voorkeur in de regio. Hij is blij dat de kaarten en boeken nu bij elkaar blijven en voortaan niet alleen door hem, maar ook anderen kunnen worden geraadpleegd en bestudeerd. Voor de Vriendenstichting en het RHC is de schenking een prachtige aanvulling op het schaarse kaartmateriaal dat al aanwezig is. Kaarten vormen een belangrijke informatiebron voor de geschiedenis van het landschap. Ze laten zien hoe dorpen en steden gegroeid zijn, hoe de loop van rivieren veranderd is, waar vroeger kastelen stonden en nog veel meer.

Henk Deys tijdens zijn presentatie over de totstandkoming van de collectie en zijn beweegredenen voor de schenking.

De schenking en bruikleen van de ruim 600 kaarten en boeken werd gesymboliseerd door de overhandiging van een belangrijke kaart van de provincie Utrecht door Bernard de Roij uit 1696. Rechts twee bestuursleden van de Vriendenstichting, Ad van Bemmel en Noor Erkelens-Buttinger, en links namens het RHC Zuidoost Utrecht Ria van der Eerden (foto's Winfried Leeman).