HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Kromme Rijnsymposium

Vrijdagmiddag 4 november 2016 kwamen 75 mensen uit het hele land, van Groningen tot Veere, naar Odijk om daar in het gemeentehuis het symposium over de middeleeuwse geschiedenis van het Kromme Rijngebied bij te wonen. De bijeenkomst vond plaats precies 33 jaar na het verschijnen van de “Dikke Dekker”, het standaardwerk Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen van Prof. Dr. C. Dekker (1933-2012). De belangrijkste onderwerpen uit dit boek werden toegelicht en besproken. Verschillende nieuwe onderzoekstechnieken en gezichtspunten passeerden de revue. Oude bekenden ontmoetten elkaar en nieuwe contacten werden gelegd. Het was, kortom, een succesvol symposium. De organisatoren hopen iets in gang te hebben gezet dat de komende jaren zijn vruchten afwerpt, met 2022 als eindjaar. Meer hierover vindt u op deze website, bij het onderdeel Kromme Rijnsymposium.