HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Publicatie nieuwe Gemeenschappelijke Regeling

Van af 1 januari 2016 is de bestaande Gemeenschappelijke Regeling (GR) RHC Zuidoost Utrecht, met terugwerkende kracht, vervangen door een nieuwe. Dit moest vanwege de inwerkingtreding per 1 januari 2015 van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om voor het RHC Zuidoost Utrecht een nieuwe, lichtere samenwerkingsvorm te kiezen: de bedrijfsvoeringsorganisatie met één bestuursorgaan.
De vorige regeling uit 2014 is hiermee vervallen en vervangen door de nieuwe GR RHC Zuidoost Utrecht.