HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Open monumentendag 2012: Groen van Toen


Open Monumentendag heeft dit jaar als thema ‘Groen van Toen’. Hiermee wordt aangehaakt bij ‘2012, het Jaar van de Historische Buitenplaats’. Groen van Toen is echter breder van opzet: onze hele groene omgeving, zoals die in de loop van de tijd gestalte heeft gekregen, valt eronder. Buitenplaatsen en hun parken, zeker - maar ook stadstuinen, boerenerven, begraafplaatsen, boomgaarden, vestingwerken etc. staan in de schijnwerpers. Uiteraard proberen we de samenhang tussen groen en ‘gebouwen in het groen’ waar mogelijk zichtbaar te maken. Al enkele eeuwen ‘bouwt’ men immers zowel in steen als in bomen en planten. De tuinman en de architect werken daarbij als het ware hand in hand.

Bekijk de lijst van alle te bezichtigen monumenten.