HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Bestuur en medewerkers


Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling RHC Zuidoost Utrecht wordt gevormd door de heren T.R. Poppens (voorzitter), W.M. de Jong (vice-voorzitter), mw H.M.E. Spil, W.G. Groeneweg, H. Nijhof en J.A. van der Pas. Adviserend lid zijn: mw I.E.C.M. Broos en mw M.A. van der Eerden-Vonk (tevens secretaris).

Bij het RHC Zuidoost Utrecht werken acht personeelsleden en meer dan dertig vrijwilligers.
De vrijwilligers werken vooral aan het (nader) toegankelijk maken van archieven en collecties.
De personeelsleden zijn:
-Streekarchivaris/directeur:mw drs. M.A. van der Eerden-Vonk (rvandereerden@rhczuidoostutrecht.nl)
-Archiefinspecteur/adjunct-streekarchivaris: H.P.J.E. Merkelbach (hmerkelbach@rhczuidoostutrecht.nl)
-Projectleider digitalisering: mw dr. E.W.A. Elenbaas-Bunschoten (eelenbaas@rhczuidoostutrecht.nl)
-Projectleider archieven: ing. H.J. Postema (hpostema@rhczuidoostutrecht.nl)
-Archiefmedewerkers: drs. E.F.W. Hinders (ehinders@rhczuidoostutrecht.nl)
  D. Ruiter (druiter@rhczuidoostutrecht.nl)
-Studiezaalmedewerker: mw M. Hartog (mhartog@rhczuidoostutrecht.nl)
-Medewerker beeldmateriaal en bibliotheek: mw C.M.L Verheij (lverheij@rhczuidoostutrecht.nl)