HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Handleiding voor het zoeken in de kranten

Er wordt in beginsel gezocht op de letterlijke tekst van de getypte zoekterm. Omdat spelling en taalgebruik in de loop der tijd veranderen, worden extra mogelijkheden geboden (zie hierna).
De zoekresultaten worden in beginsel op datum gesorteerd en wel van oud naar jong. U kunt echter kiezen voor een andere wijze van sorteren (zie hierna).

Zoekvelden

Bij het zoeken kunnen de volgende ‘maskertekens’ worden gebruikt:
1. asterisk * . Een asterisk vervangt in de zoekterm een willekeurig aantal letters.
Voorbeeld: wordt als zoekterm Dorps* ingevuld, dan worden zowel Dorpsstraat als Dorpskom gevonden.
2. vraagteken ? . Een vraagteken vervangt in de zoekterm precies één letter.
Voorbeeld: wordt als zoekterm Jan?en ingevuld, dan worden zowel Jansen als Janzen gevonden, maar niet: Janssen.

Ook kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheid:
1. Aanhalingsteken ” . Bij het invoeren van een zoekopdracht kunt u hiermee een exacte woordcombinatie aangeven, bijvoorbeeld “Jan Janssen”.

Bij de volgende zoekronde zijn drie mogelijkheden:
1. Zoeken binnen resultaten. U wilt uw zoekopdracht specificeren door binnen de resultaten via een tweede term verder te zoeken.
Voorbeeld: u heeft gezocht op de term Maarsbergen. U heeft hiervoor 30.684 zoekresultaten gekregen. U wilt deze zoekresultaten inperken. Dit kunt u nu doen door op een tweede term te gaan zoeken, bijvoorbeeld Proosdij. Nu worden er nog maar 170 resultaten weergegeven. Mocht dit nog teveel zijn, dan kunt u op een derde term gaan zoeken etc. Zo kunt u zelf uw zoekgebied steeds verder specificeren.
2. Toevoegen aan resultaten. U kunt uw zoekopdracht verder uitbreiden door op een extra zoekterm te gaan zoeken.
Voorbeeld: u vindt de 30.684 resultaten voor Maarsbergen niet genoeg en u wilt uw zoekgebied gaan vergroten. Dan kunt u gaan zoeken op: Maarsbergen proosdij. Nu wordt er gezocht op Maarsbergen čn op proosdij. U krijgt 30.896 zoekresultaten; de resultaten van proosdij worden toegevoegd aan de resultaten van Maarsbergen.
3. Nieuwe resultaten. U begint met een geheel nieuwe zoekopdracht.
Voorbeeld: nadat u op Maarsbergen gezocht hebt, besluit u te gaan zoeken op een geheel andere zoekterm, bijvoorbeeld: molen. Dan kunt u het beste beginnen met een nieuwe zoekopdracht.

U kunt indien gewenst ook een nadere keuze maken door:
- de naam van de krantencollectie aan te klikken via de selectielijst;
- en/of de periode in te vullen waarin u wilt zoeken.

Sorteren en overzichtsafbeelding

Door op het knopje ‘Galerij weergave’ te klikken kunt u de zoekresultaten overzichtelijk naast elkaar rangschikken. Ook kunt u de resultaten sorteren, zowel op datum als op beschrijving. Sorteren op beschrijving betekent dat de zoekresultaten op naam van de titel van de krant gealfabetiseerd worden; dus eerst worden de resultaten voor de ‘Amerongsche Courant’ weergegeven, daarna die van ‘De Boekenwereld’ etc.
Klik daarvoor op het vakje achter ‘sorteren op’ en klik op ‘beschrijving’ of ‘datum’. Verder is het nog mogelijk om de zoekresultaten oplopend of aflopend te sorteren, door achter ‘datum of beschrijving’ respectievelijk op het pijltje omhoog of het pijltje omlaag te klikken.
Klik daarna op een van de getoonde pagina’s en de pagina komt duidelijker in beeld, zowel rechts als links. Rechts met het kader staat de overzichtsafbeelding. Het gedeelte binnen het rode kader laat zien welk deel van de pagina links staat afgebeeld.

Besturingsmogelijkheden

De door u opgegeven zoekterm staat in rood aangegeven in de getoonde pagina.
Als u met de muis over de getoonde pagina gaat ziet u een handje verschijnen; hiermee kunt u naar een andere deel van de pagina schuiven. Dit kan ook door het rode blokje in het kader rechts te verschuiven.
Daarnaast staan er links over de krantenpagina staan elf knoppen, waarmee u de afbeelding van de pagina kunt wijzigen.

Het eerste knopje, het een scherm met een pijl naar rechtsboven, maakt het mogelijk om de afbeelding in een nieuw scherm te bekijken.
Met de tweede knop van boven, het horizontale streepje met twee pijluiteinden, zorgt ervoor dat je de hele pagina op volle breedte ziet.
Met de derde knop van boven, het verticale streepje met twee pijluiteinden, zorgt ervoor dat je de hele pagina op volle lengte ziet.
Met de vierde knop, het vierkant met het zwarte blokje, laat het navigatieblok rechtsboven verdwijnen of te voorschijn komen.
Met de vijfde knop is het mogelijk om een deel van de afbeelding te selecteren. Klik met de linkermuis het deel van de pagina aan dat u wilt selecteren. Op dat moment verschijnt een extra knop, het diskje, waarmee u het geselecteerde deel van de afbeelding kunt opslaan.
Met de zesde en de zevende knop kunt u het beeld groter of kleiner maken.
Met de achtste en negende knop kunt u het beeld linksom of rechtsop draaien.
Met de onderste knop, het landschapje, is het mogelijk de kleurinstellingen van de afbeelding aan te passen.

Bladeren

Rechtsboven aan het scherm staan de gevonden de gevonden resultaten genummerd aangegeven. Klikken op een nummer geeft een ander zoekresultaat.
Indien u naar een andere pagina binnen dezelde krant wilt, kun u rechtsbeneden op het desbetreffende paginanummer klikken.
Wilt u een nieuwe zoekactie starten, klik dan linksboven op ‘zoeken’.

Terug