HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Zoeken in bestanden op in Doorn


ArchiefNaam archiefperiodeplaats  
 Inv.nrOmschrijving    
22Collectie Losse Aanwinsten1378-2018Amerongen, Doorn, Driebergen- Rijsenburg, Leersum, Maarn, Vianen, Wijk bij Duurstedebekijk pdf 
 237Akte van transport voor schout en schepenen van Doorn betreffende de eigendom van ongeveer zes morgen bouwland nabij De Horst in het gerecht Doorn, in gebru ik geweest bij de overleden Johannis Bakker, door Wouter van Dam, schout van Zeist, en Willem van Dam, schout van Driebergen, aan Dirk en Teunis van Nellestijn1804 maart 13Doornbekijk pdf 
61Collectie Digitale Bronnen2016-hedenWijk bij Duurstede  
 15Regesten betreffende Doorn en Darthuizen [bewerker: M.S.F. Kemp]1301-1499Doorn en Darthuizenbekijk pdf 
 16Regesten betreffende Doorn en Darthuizen [bewerker: M.S.F. Kemp]1500-1599Doorn en Darthuizenbekijk pdf 
 17Regesten betreffende Doorn en Darthuizen [bewerker: M.S.F. Kemp]1600-1752Doorn en Darthuizenbekijk pdf 
 66Transcriptie van belastingregisters van Doorn en Darthuizen [bewerker: H.J. Postema]1498-1537Doorn en Darthuizenbekijk pdf 
63NotariŽle archieven tot 18961620-1895 (1930)Amerongen, Doorn, Driebergen, Houten, Leersum, Rhenen, Vianen, Werkhoven, Wijk bij Duurstedebekijk pdf 
 694Testamenten nots. Hubertus Johannes van Bennekom1830-1842Doornbekijk pdf 
64Dorpsgerechten1515-1811Amelisweerd, Amerongen, Ginkel, Elst, Bolgerijen, Autena, Bunnik, Vechten, Cothen, Darthuizen, Doorn, Driebergen, Dwarsdijk, Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen, Hagestein, Hardenbroek, Heemstedebekijk pdf 
 527Rol van civiele en enkele boetstraffelijke zaken, tevens register van bestuurlijke zaken en enkele akten van vrijwillige zaken, voornamelijk van verhuur en procuratie1643-1684Doornbekijk pdf 
 528Rol van civiele en enkele boetstraffelijke zaken, tevens register van bestuurlijke zaken en enkele akten van vrijwillige zaken, voornamelijk van verhuur en procuratie1685-1721Doornbekijk pdf 
 529Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek en verhuur1632-1669Doornbekijk pdf 
 530Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek en verhuur1670-1715Doornbekijk pdf 
 531Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek en verhuur1716-1726Doornbekijk pdf 
 532Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek en verhuur1726-1763Doornbekijk pdf 
 533Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek en verhuur1764-1810Doornbekijk pdf 
 534Minuten van akten van vrijwillige zaken, met aantekeningen betreffende boetstraffelijke en bestuurlijke zaken1696-1734Doornbekijk pdf 
 535Minuten van akten van vrijwillige zaken, met aantekeningen betreffende boetstraffelijke en bestuurlijke zaken1735-1810Doornbekijk pdf 
 536Protocol van akten van huwelijksafkondiging en -voltrekking1664-1723Doornbekijk pdf 
 537Minuten van akten van ondertrouw, huwelijksafkondiging, en Ėvoltrekking, met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht1672-1767Doornbekijk pdf 
65Doop-, Trouw-, en Begraafregisters1598-1811Amerongen, Bunnik, Bnnik en Vechten, Cothen, Doorn, Driebergen, Everdingen, Hagestein, Houten, Leersum, Odijk, Overlangbroek, Rhenen, Rijsenburg, Schalkwijk, Vianen, 't Waal, Werkhoven, Wijk bij Duursbekijk pdf 
74Hengelsportvereeniging De Rietvoorn te Doorn1945-1975Doornbekijk pdf 
79Protestants Christelijke Scholen te Doorn1886-1993Doornbekijk pdf 
87Gereformeerde kerk Doorn1880-2005 (2009)Doornbekijk pdf 
147Indicatiecommissie Bejaardenoorden (Heuvelrug en Krommerijn)1977-1998Driebergen, Rijsenburg, Amerongen, Doorn, langbroek, Leersum, Maarn, Bunnik, Cothen, Wijk bij Duurstbekijk pdf 
150Krantencollectie Driebergen-Rijsenburg: Het Nieuws, 1903-1944 (150-1); De Pension- en Woningcourant, 1911-1932 (150-2) en De Boekenwereld, 1908-1910 en 1921 (150-3)1903-1944Driebergen, Rijsenburg, Zeist, Houten, Odijk, Bunnik, Cothen, Wijk bij Duurstede, Doornbekijk pdf 
163Gerechtsbestuur Doorn1649-1810Doorn, Darthuizen, Langbroek, Maarn, Maarsbergen, Leersum, Putten, Echteldbekijk pdf 
 1Gerechtsnotulen1649-1759Doornbekijk pdf 
 2Gerechtsnotulen1763-1791Doornbekijk pdf 
 3Gerechtsnotulen1792-1827Doornbekijk pdf 
 4Minuut-notulen1761-1799Doornbekijk pdf 
 5Ingekomen stukken1798-1800Doornbekijk pdf 
 6Ingekomen stukken1803-1811Doornbekijk pdf 
 7Ingekomen stukken1806Doornbekijk pdf 
 8Ingekomen stukken1807Doornbekijk pdf 
 9Ingekomen stukken1808Doornbekijk pdf 
 10Ingekomen stukken1809Doornbekijk pdf 
 11Ingekomen stukken1810Doornbekijk pdf 
 12Concepten van verzonden brieven 1795-1800Doornbekijk pdf 
 13Kennisgeving van de aanstelling van de bode van Overlangbroek1799Doornbekijk pdf 
 14Stukken betreffende de voordracht en de verkiezing van schepenen1683-1756Doornbekijk pdf 
 15Verklaring van J. Geelkerken betreffende zijn staatkundige beginselen, waardoor hij stemgerechtigd burger wordt(1795)Doornbekijk pdf 
 16Rekesten gericht aan de Staten van Utrecht en aan de Gedeputeerde Staten van Utrecht waarin het Gerecht zich beklaagt over de heer van Moersbergen, omdat deze een gedeelte van de berg voor eigen gebruik heeft afgepaald1784-1786Doornbekijk pdf 
 17Brief ontvangen van het Domkapittel waarin mededeling wordt gedaan van de aanstelling van P. de Smet tot Domdeken en waarin tevens wordt gevraagd om voordrachten van schepenen voortaan te sturen aan de Domproosdij1767Doornbekijk pdf 
 18Overeenkomsten met de schout betreffende zijn traktement1769-1785Doornbekijk pdf 
 19Opgave van hetgeen de ingezetenen van Doorn moeten bijdragen in het traktement van de voorzitter en van de secretaris van het Gerechtsbestuur van Doorn, Maarn en Maarsbergen1798Doornbekijk pdf 
 20Overeenkomst met de gerechtsbode betreffende zijn traktement1774Doornbekijk pdf 
 21Dorpsrekeningen1688-1706, 1708-1720, 1722, 1724-1726 en 1733-1744Doornbekijk pdf 
 22Stukken betreffende het goedkeuren van een geldlening van f 1.000,-- (1797-1799)1797-1799Doornbekijk pdf 
 23Lijst van GeŽrfden in het Gerecht, die buiten de provincie wonen1681Doornbekijk pdf 
 24Stukken betreffende de vordering van verschillende belastingen van Evert Bosman1713-1714Doornbekijk pdf 
 25Stukken betreffende een geschil met drie van de GeŽrfden, die weigerden de zettingen goed te keuren en te tekenen (met de beslissing van het Comitť van Welzijn uit het Provinciaal Bestuur van Utrecht)1796Doornbekijk pdf 
 26Stuk betreffende de berekening van het logiesgeld, van het geld op het gemaal en van het klein-zegel-geld1748Doornbekijk pdf 
 27Gecombineerd register van het oudschildgeld, van de twintig stuivers per morgen reeŽl en personeel, van het enkel en van het dubbel huisgeld, van de buurlasten, van het klein hoefgeld, van het Lekdijksgeld en van het Gooijerweteringsgeld over 17641764Doornbekijk pdf 
 28Lijst van inwoners, opgemaakt ten behoeve van de zetting van de buurlasten en ten behoeve van de zetting van de consumptiemiddelen1795Doornbekijk pdf 
 29Rekest gericht aan de Staten van Utrecht om belasting te mogen heffen op bijenkorven die niet aan inwoners van het Gerecht toebehoren, maar wel op de hei onder het gerecht geplaatst worden18de eeuwDoornbekijk pdf 
 30Omslagen1806-1810Doornbekijk pdf 
 31Zettingen van de Buurlasten1677-1810Doornbekijk pdf 
 32Zettingen van het Consumptiegeld1748-1804Doornbekijk pdf 
 33Rekesten gericht aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, waarin om vermindering van de quote van Doorn in de consumptiemiddelen wordt gevraagd1775-1777Doornbekijk pdf 
 34Lekdijkscedullen1659-1802Doornbekijk pdf 
 35Zettingen van Klein Hoefgeld1669-1810Doornbekijk pdf 
 36Zettingen van het Familiegeld1675-1722Doornbekijk pdf 
 37Stukken betreffende de verdeling van het aandeel in het gemaal en betreffende de verdeling van het aandeel in het klein-zegel, waarop de molen van Doorn gesteld is, tussen de gerechten Doorn, Maarn en Maarsbergen, Darthuizen en Overlangbroek1695-1702Doornbekijk pdf 
 38Zettingen van Gemaal en Klein-zegel1694-1748Doornbekijk pdf 
 39Relaas van de bode die namens het gerecht de bakker Van Meer verboden had meel in te slaan1714Doornbekijk pdf 
 40Zettingen van Logiesgeld1695-1748Doornbekijk pdf 
 41Ingekomen brief van C. van Os waarin deze meedeelt dat hij voornemens is een huis te bouwen1764Doornbekijk pdf 
 42Legger van Oudschildgeld1706Doornbekijk pdf 
 43Aanschrijvingen ontvangen van Gedeputeerde Staten van Utrecht betreffende de belasting op de bezaaide landen en betreffende de belasting op de boomgaarden1712-1713Doornbekijk pdf 
 44Staat van huisgezinnen met opgave van de door ieder huisgezin gebruikte gronden en van hun aanslag in de zetting1783Doornbekijk pdf 
 45Ingekomen en uitgegane akten van indemniteit1773-1796Doornbekijk pdf 
 46Ingekomen akten van indemniteit1731-1810Doornbekijk pdf 
 47Rekest gericht aan het Hof van Utrecht om G. Veenhof te veroordelen tot het inleveren van een akte van indemniteit, met gunstige beschikking1772Doornbekijk pdf 
 48Rekest gericht aan het Gerecht van Dirk Wesselse en zijn huisvrouw aan het Hof van Utrecht om het Gerecht van Doorn te veroordelen inzake het inleveren van een akte van indemniteit18de eeuwDoornbekijk pdf 
 49Rekest gericht aan het Hof van Utrecht om enige met name genoemde personen te veroordelen tot het inleveren van een akte van indemniteit. Met beschikking. Alsmede een kopie van een beschikking waarin alleen de naam Jan van Dijk vermeld wordt1807Doornbekijk pdf 
 50Rekest gericht aan de Staten van Utrecht om te verbieden, dat iemand hutten of huisjes bouwt op de gemene weg of berg zonder vergunning van het Gerecht. Met beschikking1769Doornbekijk pdf 
 51Rekest gericht aan de Staten van Utrecht waarin verzocht wordt maatregelen te nemen om te verhinderen dat de voogd van de kleinkinderen en de erfgenamen van mr. A. Pit het Huis Gerestein afbreekt1792Doornbekijk pdf 
 52Voorstel gedaan door het Gerecht en ingediend bij de Vergadering van GeŽrfden, om het proces met de heer van Moersbergen, over een overpad door zijn gebied dat voor het Hof van Utrecht dient, niet voort te zetten1807Doornbekijk pdf 
 53Roosters van de nachtwacht1774, 1779, 1782Doornbekijk pdf 
 54Uittreksel uit de notulen betreffende een reglement ter voorkoming van brand1785Doornbekijk pdf 
 55Brief gericht aan Gedeputeerde Staten van Utrecht waarin verslag wordt gedaan van een vergadering van de GeŽrfden betreffende een schadevergoeding voor de koster, omdat diens duiven van de toren zijn verwijderd1783Doornbekijk pdf 
 56Lijst van ingezetenen die in wapens handelen1785Doornbekijk pdf 
 57Ingekomen brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht betreffende de gezondheidstoestand van de ingezetenen van het Gerecht Doorn1780Doornbekijk pdf 
 58Rekest van de Gerechten van Doorn en van Darthuizen gericht aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, waarin om uitstel van betaling van de onderhoudskosten van hun slag in de Zomerweg wordt verzocht1678Doornbekijk pdf 
 59Voorwaarden van aanbesteding door het Gerecht vanwege het verhogen van verschillende wegen1773-1774Doornbekijk pdf 
 60Voorwaarden van aanbesteding door de gerechten van Doorn en Darthuizen van hun slag in de Zomerweg1665-1767Doornbekijk pdf 
 61Zetting van de kosten voor het Gerecht betreffende het maken van de slag van Doorn in de Zomerweg aan beide zijden van de Steenstraat tussen Utrecht en De Bilt1678Doornbekijk pdf 
 62Voorwaarden van aanbesteding door het Gerecht betreffende het onderhoud van de Cotherweg en van de weg voor het Huis Maarsbergen1764-1767Doornbekijk pdf 
 63Akte waarbij het Gerecht secretaris Adriaen Smits machtigt om beschadigingen aan de slag van Doorn in de Zomerweg te onderzoeken en de aanbesteding van reparaties dienaangaande aan te kondigen1665Doornbekijk pdf 
 64Uittreksel uit de notulen van het Gerecht betreffende een bemiddelingsvoorstel van Gedeputeerde Staten van Utrecht in het geschil met het Gerecht Nederlangbroek over de vrijdom van de tol op de weg bij Nederlangbroek en over het onderhoud van de weg en van de brug1717Doornbekijk pdf 
 65Zettingen van de kosten van de schouw en het onderhoud van de Gooijerwetering1733-1810Doornbekijk pdf 
 66Publicatie van de dijkgraaf en de heemraden van het Heemraadschap de Gooijerwetering betreffende de schouw1ste helft 18de eeuwDoornbekijk pdf 
 67Voorwaarden van aanbesteding door het Gerecht van de slag in de Kromme Rijn1745-1767Doornbekijk pdf 
 68Akte waarbij het Gerecht er in toestemt om, wanneer de heer van Sterkenburg het onderhoud van de brug over de Broekwetering bij de Hondspoel voor zijn rekening neemt, het onderhoud van de heul door de Sterkenburgerdijk aan de Broekweg te bekostigen1771Doornbekijk pdf 
 69Uittreksels uit de doopboeken van de kerk van Doorn, betreffende personen uit Leersum, uit Putten en uit Echteld1773-1808Doornbekijk pdf 
 70Lijst van personen die een plaats in de kerk hebben gehuurd1798Doornbekijk pdf 
 71Concept-overeenkomst tussen de kerkmeesters van de kerk van Doorn en de Domdeken J. Pit betreffende de erfpacht van de hofstede ďhet KerkegoedĒ18de eeuwDoornbekijk pdf 
 72Reglement voor de marcherende of logerende troepen op het grondgebied van de staat, (kopie uit de Haagsche Courant)1750Doornbekijk pdf 
 73Lijst van inwoners die tussen de achttien en de zestig jaar oud zijn en die in staat moeten worden geacht om het land te verdedigen1784Doornbekijk pdf 
 74Inkwartieringslijsten1744-1767Doornbekijk pdf 
 75Opgaven van werkzaamheden en leveringen van ingezetenen ten dienste van troepen die moeten worden ingekwartierd1792-1799Doornbekijk pdf 
 76Ingekomen stukken betreffende troepen, die in het dorp moeten worden ingekwartierd1748-1794Doornbekijk pdf 
164Gemeentebestuur Doorn1811-1933 (1961)Doornbekijk pdf 
 271Inventaris van het gerechtsarchief tot 1812, opgemaakt door R. Fruin Th. Az. in 1891.1891Doornbekijk pdf 
 272Verslag van de werkzaamheden aan het archief door jhr. M.J. van Lennep1945Doornbekijk pdf 
 433Legger van de ongebouwde eigendommen en nietcontribuerenden in de belasting voor de Muidersluis1816Doornbekijk pdf 
 434Legger van de ongebouwde eigendommen en contribuerenden in de belasting voor de Muidersluis1816-1817Doornbekijk pdf 
 436Kohier van de grondbelasting voor de Muidersluis1812Doornbekijk pdf 
 447Kadastrale legger, oorspronkelijke aanwijzende tafel, sectie A, Moleneindz.j.Doornbekijk pdf 
 448Suppletoire aanwijzende tafel, sectie A, Moleneindz.j.Doornbekijk pdf 
 520Bestek en voorwaarden van aanbesteding voor het rasterwerk van de nieuw aan te leggen begraafplaats (Kampweg)1828Doornbekijk pdf 
 521ALegger van huurgraven op de 2de en 3de klasse van de algemene begraafplaats (Amersfoortseweg)1880-1898Doornbekijk pdf 
 521Begraaf- en grafregister van de algemene begraafplaats (Kampweg)1829-1867Doornbekijk pdf 
 524Deurwaardersexploten, waarbij de geadresseerden aangezegd wordt aanbouwsels en huizen te slopen wegens overtreding van de wettelijk vastgestelde afstandsbepaling tot de algemene begraafplaats (Kampweg), Frans Nicolaas van Dijk1863Doornbekijk pdf 
 530aBegraafregister van de algemene begraafplaats (Amersfoortseweg)1888-1910 (met hiaten)Doornbekijk pdf 
 536-560Stukken betreffende de aanvraag en verstrekking van hinderwetvergunningen1919-1923Doornbekijk pdf 
 581Verordening betreffende de woningwet1905Doornbekijk pdf 
 1481Leggers van wegen en voetpaden1851Doornbekijk pdf 
 1486Leggers van wegen en voetpaden1891Doornbekijk pdf 
 1765Legger van graven van de algemene begraafplaats aan de Amersfoortseweg[1873-1943]Doornbekijk pdf 
 1766Legger van graven van de algemene begraafplaatsen aan de Kampweg en de Amersfoortseweg1832-1911Doornbekijk pdf 
 1767Legger der graven van de huurgraven van de Algemene Oude begraafplaats, 4e klasse, aan de Amersfoortseweg1881-1920Doornbekijk pdf 
165Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Doorn1811-1932Doornbekijk pdf 
168Commissie tot wering van het schoolverzuim Doorn1920-1968Doornbekijk pdf 
169Partij van de Arbeid, afdeling Doorn1946-1967Doornbekijk pdf 
170De Vrijheidsbond, na 1924 Liberale Staatspartij, afdeling Doorn1922-1940Doornbekijk pdf 
171Partij van de Vrijheid, sinds 1948 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Doorn1946-1963Doornbekijk pdf 
176Doorns Mannenkoor, sinds 1939 Doorns Mannen en Doorns Dameskoor1922-1965Doornbekijk pdf 
177Gemengd Koor Doorn1923-1958Doornbekijk pdf 
178Gymnastiekvereniging Door Inspannen Ontspannen1905-1939Doornbekijk pdf 
180Departement Doorn van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen1924-1976Doornbekijk pdf 
181Mondaccordeonvereniging Con Amore1931-1962Doornbekijk pdf 
184Rederijkerskamer 'De Vriendenkring'1883-1970Doornbekijk pdf 
187Vereniging van Doornse Hotel- en Pensionhouders en neringdoenden 'Doorn Vooruit', later Vereniging tot verfraaiing van de gemeente Doorn en tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer VVV1910-1979Doornbekijk pdf 
188Vereniging Vrijwillige Brandweer Doorn1909-1979Doornbekijk pdf 
190Woningbouwvereniging Patrimonium te Doorn1918-1951Doornbekijk pdf 
192H.M. Koornneef1946-1964Doornbekijk pdf 
194N.V. Sportterrein Woestduin en Stichting Bad- en zweminrichting Doorn1934-1997Doornbekijk pdf 
196Tijdelijk militair tehuis De Kapel1938-1940Doornbekijk pdf 
197Koninklijke Harmonie Doorn1913-1999Doornbekijk pdf 
198Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw Doorn1989-1997Doornbekijk pdf 
199Damvereniging Doorn Langbroek Combinatie (D.L.C.)1954-1983Doorn, Langbroekbekijk pdf 
202Documentatie Doorn1912-2016Doornbekijk pdf 
221Kruisverenigingen Driebergen-Rijsenburg en Doorn1905-1994Driebergen, Rijsenburg, Doornbekijk pdf 
228De Kromme Rijnstreek, Fok- en Controlevereniging / vanaf 1982 Vereniging van Veehouderijbelangen, gevestigd te Houten / vanaf 1978 te Langbroek / vanaf 1982 te Odijk1958-1983Cothen, Driebergen, Doorn, 't Goy, Langbroek, Leersum, Odijk, Schalkwijk, Werkhoven, Wijk bij Duurstbekijk pdf 
230Nederlandse Hervormde gemeente Doorn(1642) 1671-2008 (2008)Doornbekijk pdf 
 1Notulen van de kerkenraadsvergaderingen, met bijlagen,(1642)1674-1791Doornbekijk pdf 
 92Lidmatenboeken1752-1816Doorn, Maarn, Maarsbergenbekijk pdf 
 173aAkte waarbij Jannetje Rochus Hogenboom, weduwe van Roelof Evertz, aan de diaconie van Doorn een huis en hofstede, genaamd De Swaen in het dorp Doorn transporteert1677Doornbekijk pdf 
 262Register van benoemingen van kerkmeesters(1679)-1756Doornbekijk pdf 
235Krantencollectie Amerongsche Courant1878-1929 (1941)Amerongen, Leersum, Doorn, Elst, Veenendaal, Overbergbekijk pdf 
253Regionaal Voorzitters Overleg Platformen WVG in de Heuvelrug - Kromme Rijnstreek1995-2001Amerongen, Bunnik, Doorn, Driebergen, Rijsenburg, Leersum, Maarn, Wijk bij Duurstede, Zeistbekijk pdf 
261Bouwvergunningen Doorn1905-2005Doornbekijk pdf 
267Gemeentebestuur Doorn1934-2005Doornbekijk pdf 
 807Stukken betreffende de benoeming en honorering van gemeentelijke lijkschouwers1956-2002Doornbekijk pdf 
 808Verordening op het gebruik en het beheer van de Nieuwe Algemene Begraafplaats van de gemeente Doorn, met wijziging1956-1985Doornbekijk pdf 
 809Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het begraven van overledenen buiten de Algemene Begraafplaats1941-1950Doornbekijk pdf 
 810Stukken betreffende het beheer van graven in de gemeente van gesneuvelde militairen1940-1969Doornbekijk pdf 
 811Stukken betreffende de vraag of keizer Wilhelm II conform de wettelijke voorschriften is bijgezet in het mausoleum in het park van Huis Doorn1990Doornbekijk pdf 
 812Stukken betreffende het administratieve beheer van de graven op de algemene begraafplaats1934-1951Doornbekijk pdf 
 813Stukken betreffende het administratieve beheer van de graven op de algemene begraafplaats,1952-1967Doornzie vorige 
 814Stukken betreffende het administratieve beheer van de graven op de algemene begraafplaats,1968-1990Doornzie vorige 
 816Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het aanbrengen van grafversieringen1968-1974Doornbekijk pdf 
 817Besluiten van het College van B&W inzake verzoeken van gebruikers om afkoop van het onderhoud van grafruimten1931-1998Doornbekijk pdf 
 818Stukken betreffende de aanleg van de Nieuwe Algemene Begraafplaats en de oprichting van de daarbij 138 behorende opstallen; Aanleg1949-1954Doornbekijk pdf 
 819Stukken betreffende de aanleg van de Nieuwe Algemene Begraafplaats en de oprichting van de daarbij behorende opstallen; Aanleg1955Doornbekijk pdf 
 821Stukken betreffende de aanleg van de Nieuwe Algemene Begraafplaats en de oprichting van de daarbij behorende opstallen; Bouw opzichterswoning1956-1957Doornbekijk pdf 
 822Stukken betreffende het beheer en onderhoud van de Nieuwe Algemene Begraafplaats1955-1973Doornbekijk pdf 
 823Stukken betreffende het beheer en onderhoud van de Algemene Burgerlijke Begraafplaats1932-1973Doornbekijk pdf 
 891Stukken betreffende het overlijden van ingezetenen in Duitse krijgsdienst, alsmede van (Joodse) Nederlanders in Duitse concentratiekampen en diegenen die het slachtoffer werden van oorlogshandelingen1943-1946Doornbekijk pdf 
 2738Stukken betreffende het onderhoud van graven en graftekenen1975-2004Doornbekijk pdf 
 2740Uitvoeringsregeling Nieuwe Algemene begraafplaats1998Doornbekijk pdf 
 2747Stukken betreffende vergunningen tot het hebben van voorwerpen op graven1975-1998Doornbekijk pdf 
 2829Stukken betreffende de verhuur van grafruimten en het plaatsen van voorwerpen op graven1988-1997Doornbekijk pdf 
 3090Stukken betreffende de aanleg van de Nieuwe Algemene Begraafplaats en de oprichting van de daarbij 138 behorende opstallen; Bouw aula1961, 1968Doornbekijk pdf 
 3664Register van eigenaren van graven op de Oude Algemene Begraafplaats aan de Amersfoortsewegz.j.Doornbekijk pdf 
 3665Registers van huurgraven 2e klasse op de Oude Algemene Begraafplaats, 1e soort1892-1958Doornbekijk pdf 
 3666Registers van huurgraven 2e klasse op de Oude Algemene Begraafplaats, 2e soort1896-1958Doornbekijk pdf 
 3667Registers van begrafenissen1928-1943, 1976-1999Doornbekijk pdf 
 3668Begraafregister1974-1977Doornbekijk pdf 
 3669Grafregister van de Oude Algemene Begraafplaats[20e eeuw]Doornbekijk pdf 
 3670Akten van graven met betrekking tot de Nieuwe Algemene Begraafplaats; kopieŽn1983-2005Doornbekijk pdf 
 3871-3876Register van graven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Arnhemse Bovenweg, met enkele graven op de Oude Algemene Begraafplaats1957-2007Doornbekijk pdf 
 3880Register van graven van de Oude Algemene Begraafplaats[1955-2005]Doornbekijk pdf 
268Zorgnetwerk / Zorgfederatie Heuvelrug en Krommerijnstreek1993-2004Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Zeist, bekijk pdf 
270Stichting Streekmuziekschool Zuid-Oost Utrecht1971-1988Amerongen, Cothen, Doorn, Driebergen, Langbroek, Leersum, Maarn, Maarsbergen, Rijsenburg, Woudenbergbekijk pdf 
273W.A. van Beeck Calkoen als voorzitter van de Antirevolutionaire Kiesvereniging, district Amerongen1888-1910Amerongen, Bunnik, Doorn, Driebergen, Elst, Langbroek, Leersum, Maarn, Maarsbergen, Rhenen, Rijsenbubekijk pdf 
280Bescherming Burgerbevolking A-Kring Utrecht-c (Kring Doorn)1951-1986Amerongen, Amersfoort, Baarn, De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Cothen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Eembekijk pdf 
292Rooms Katholieke parochie Cothen1829-2002Cothen, Dwarsdijk, Werkhoven, Maarn, Doorn, Nederlangbroek, Hardenbroek bekijk pdf 
296Kiesvereniging Doorn van de Staatkundig Gereformeerde Partij1934-2007Doorn, Langbroekbekijk pdf 
300Doornse Hockeyclub1975-2000Doornbekijk pdf 
300Doornse Hockeyclub1975-2000Doornbekijk pdf 
310Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken1906-1994Doorn, Driebergenbekijk pdf 
312Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC)1929-1992Amerongen, De Bilt, Breukelen, Bunnik, Cothen, Doorn, Harmelen, Jutphaas, Kamerik, Kockengen, Langbrbekijk pdf 
327Personeelsvereniging Gemeente Doorn1964-2005Doornbekijk pdf 
329Doornse Centrale Antenne Stichting1973-2007Doornbekijk pdf 
330Kunstkring Voor Allen Doorn / Voor Doorn en Omstreken1945-2007Doorn en omgevingbekijk pdf 
331Carnavalsvereniging De Pomp, te Doorn1971-1991Doornbekijk pdf 
349Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Heuvelrug / Parklaankerk te Driebergen1924-2009Driebergen, Doornbekijk pdf 
358Collectie M. van den Brink te Doorn, behanger, stoffeerder, zadelmaker en verhuizer1904-1969Doornbekijk pdf 
360De SociŽteit te Doorn1902-2011Doornbekijk pdf 
483Comitť Herindeling Nee!2003-2005Utrechtse Heuvelrug, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Maarn, Maarsbergen, Leersum, Amerongenbekijk pdf 
 

Er zijn 203 treffers gevonden.