HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Nadere informatie boek


Boeknummer:05349
Auteur:Hettema, H.
Titel:H.B.S.-uitgaaf van de Historische Schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis (16de druk)
Ondertitel:
Serie:
Uitgever:W.E.J. Tjeenk Willink
Plaats en jaar uitgave:Zwolle1946
ISBN en aantal paginas:niet vermeldniet vermeld
Index/opmerkingen: